Scurt istoric

Istorie Octombrie 29, 2014

Fiecare biserică are o istorie a sa, care de cele mai multe ori, se oglindeşte sau este oglindită în istoria comunităţii creştine.

Hlăpeştiul, sat răzăşesc al cărui trecut se pierde în aburul istoriei aureolat de evenimente şi oameni care i-au hotărât soarta sădind în sufletul nostru o mândrie îndreptăţită. 
Putem spune aşadar citindu-l pe un înţelept al neamului nostru, că "trecutul unui neam e o biserică".
Pornind chiar din mijlocul satului nostru, acolo unde tronează biserica nouă, vom constata că imediata sa apropiere se mai păstrează un Sfânt Altar al vechii bisericuţe.
Această bisericuţă a înfiinţat un anumit timp în preajma unui vechi schit fiind sfinţită de vestitul Mitropolit Varlam.
Biserica veche este datată documentar la 1428, (6936),11 iulie când domnitor al Moldovei era Alexandru cel Bun Voievod.
În urma creşterii comunităţii creştine în anul 1903 s-au făcut primii paşi spre zidirea unei noi biserici în satul Hlăpeşti care dăinuieşte şi astăzi.